Welkom bij Kindcentrum Sint Pieter

Spelen, ontdekken, leren en groeien: bij Kindcentrum Sint Pieter proberen we het maximale uit elk kind te halen door hun behoeftes centraal te stellen. We spelen hier zoveel mogelijk op in door hen op een ontwikkelingsgerichte wijze te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. We hechten waarde aan een open karakter en communiceren op deze wijze met ouders en kindpartners.

 

Ons basisonderwijs wordt verzorgd door MosaLira, de peuter- en buitenschoolse opvang door MIK Kinderopvang, en het overblijven door Stichting Tussen de Middag. 

‘’Kinderen ondersteunen bij hun totale en brede persoonsontwikkeling: dat is wat we op

Kindcentrum Sint Pieter doen!’’

Ontdekken en ontwikkelen

Met en van elkaar leren

Dorp in de stad

Bekijk het hele prikbord

Kalender

Bekijk het hele prikbord


klik hier
Schoolzone...

schoolzone bs. St. Pieter

 

Rondom de school heeft de gemeente Maastricht in samenwerkingen met ROVL en de school, enige tijd geleden een schoolzone ingesteld. Het doel van een schoolzone, is het veilig inrichten van de schoolomgeving. Met name voor onze leerlingen en de ouders. Veel jongere kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en door het instellen van een schoolzone wil je dat de leerlingen veilig kunnen oversteken. Eerder hebben wij onze ouders hierop gewezen. Geregeld worden auto's rondom de school geparkeerd om de leerlingen te brengen. Zo ook op de Bergweg, bij de hoofdingang. Hierdoor ontstaan vaak onveilige situaties. Graag willen wij alle ouders vragen, om de schoolzone zo veilig mogelijk te houden. Breng, als het even kan, uw kind te voet of op de fiets naar school. Mocht u toch met de auto komen, parkeer dan (iets) verder zodat alle leerlingen met hun ouders ongehinderd en veilig kunnen oversteken. Alvast dank voor uw medewerking!

 

12 novemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren