Onze school

Het maximale uit elk kind willen halen, dat is wat basisschool Sint Pieter bijzonder maakt. Onze school kijkt goed naar wat leerlingen nodig hebben om te leren en zich te ontwikkelen. Het aanbod in de lessen en bij andere activiteiten stemmen we af op het niveau van de kinderen. Hierbij proberen we de talenten van de leerlingen zoveel mogelijk aan te spreken. In school zorgen we voor een krachtige, leerrijke omgeving, waarbij het leren zichtbaar wordt gemaakt.

“De school waar samen wordt geleerd en geleefd in een open, ontdekkend, ontwikkelend en ondersteunend klimaat”

Ons onderwijs

Het onderwijsaanbod op basisschool Sint Pieter is breed, gevarieerd, uitdagend, eigentijds

en passend. De school tracht vanuit haar visie van ontwikkelingsgericht onderwijs en

competentieleren een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren

van de persoonlijke ontwikkeling, het opdoen van ervaringen en het aanleren van praktische

vaardigheden. Hierbij werken kinderen in eerste instantie aan het basisprogramma, maar

waar nodig krijgen zij een gedifferentieerd programma aangeboden dat past bij hun

eigen, persoonlijke leer- en ontwikkelingsbehoeften.

Alternatief programma

Naast de basisvakken bieden we leerlingen zo breed mogelijk onderwijs aan. 10 middagen per jaar laten we het reguliere curriculum los voor een alternatief programma, met vaardigheden als schaken, filosoferen, tekenen en koken. De vakken worden gegeven door onze eigen leerkrachten en externe vakspecialisten. Zo spreken we naast de cognitie ook de andere talenten van onze kinderen aan. 

 

Spelend leren

Basisschool Sint Pieter heeft een betrokken team dat voortdurend op zoek is naar nieuwe manieren om de bewezen methodes aan te vullen en kinderen te prikkelen: werkvormen waarbij kinderen actief samen leren, zoals spelvormen, (teken)opdrachten of vraaggestuurd onderwijs om de intrinsieke motivatie van kinderen aan te spreken. ICT wordt op onze school als een hulpmiddel beschouwd, een aanvulling op het leren vanuit het boek en het schrift. Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, hebben wij op school een verrijkend aanbod. 

De buurt

Kindcentrum Sint Pieter is gelegen aan de Bergweg 50 in de wijk Sint Pieter, een voormalig tuindersdorp. Samen met Jekerdal en Villapark vormt de wijk één buurt die men wel eens als ‘dorp in de stad’ beschouwt. Een fijne, positieve omgeving in de buurt van de grotten en de Sint Pietersberg. Ouders op onze school zijn sterk bij de ontwikkeling van hun kind(eren) betrokken en helpen dan ook graag mee bij activiteiten en uitstapjes.

Maatschappelijk betrokken

De betrokkenheid van de school, leerlingen en ouders bij maatschappelijke ontwikkelingen is groot. We besteden in en buiten ons onderwijs volop aandacht aan actuele vraagstukken, juist omdat we merken dat onze leerlingen hier behoefte aan hebben. Ook zetten we ons regelmatig in voor goede doelen in binnen- en buitenland. Onze school is een Gezonde en Veilige school.

Uitdagend en eigentijds

Oog voor talent

Wetenschap en techniek

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren