Prikbord

Nieuws & agenda


Kerstactie 2021
9 januari

Beste leerlingen en ouders,

 

Alle leerlingen hebben deelgenomen aan de kerstactie op school door het maken van een mooi werkstuk. Voor het werkstuk van de leerlingen hebben de ouders een kleine donatie gegeven. Deze donaties samen heeft de school geschonken aan de stichting Stille Armen, Maastricht. Hieronder een mail van de stichting en enkele foto's. Iedereen heel veel dank voor de donaties en inzet!!

 

kerstpakketten actiekerstpakketten actie

 

kerstpakketten actiekerstpakketten actie

Beste Donateur,
 
Dankzij uw bijdrage hebben wij op 21 december j.l. 1250 kerstpakketten kunnen bezorgen bij meer dan 2650 gezinsleden. Een fantastisch en dankbaar resultaat ! 

Op veel plaatsen werden onze vrijwilligers met open armen ontvangen en waren de reacties ontroerend en hartverwarmend. 
De pakketten zijn tussen 13.00 en 19.00 uur bezorgd door 90 vrijwilligers; een flink karwei zeker wat betreft de logistiek. Maar het is weer gelukt…dit jaar voor de 90 ste keer !

U stelde ons daartoe in staat en daarvoor zijn wij - en onze klanten - u zeer dankbaar en wij hopen dat wij deze mooie actie ook volgend jaar weer kunnen uitvoeren. 
Wij wensen u een voorspoedig en in alle opzichten gezond en vrolijk 2022 !


Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Stille Armen Maastricht 

Harrie Beaumont, voorzitter
Maaike Walters, secretaris
Paul Knols, penningmeester

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren